Ana SayfaSağlıkSağlık Personelinin Eksiklikleri Ve Yasal Hakları

Sağlık Personelinin Eksiklikleri Ve Yasal Hakları

Yapılan araştırmalara göre sağlık personelinin yaptıkları hatalar içinde ilk sıra tedavi sırasında yapılabilen ilaç hataları gelmektedir.

Fatma Sezer
Fatma Sezer
Blog Yazarı

Yazar İçerikleri

Sağlık ve Sağlık Hizmeti

Sağlık; kişinin ruhen ve bedenen kendini iyi hissetme durumudur. Kişilerin, iş ve özel hayatında daha huzurlu, başarılı olabilmesi  için toplumun her kesimine sağlık hizmeti verilir. Sağlık hizmeti, eğitimli kişiler tarafından (hemşire, ebe, doktor vb.) sunulmaktadır.  Sağlık hizmeti sunumunda yer alan personeller hizmet, öğrenim durumlarına göre sınıflandırılmaktadır. 4/A, 4/B, 4/C ve Kamu İşçisi olarak gruplara ayrılmıştır.

Sağlık Personelinin Hakları

Devlet memuru statüsünde çalışan sağlık personeli (4/A, 4/B ve 4/C) sayılan kişiler de yasal olarak hak mevzuatına sahiptir. Sağlık personeli haklarından bir kaçı şunlardır;

*Çalışma saati kurumların ve hizmetlerin özelliklerinin farklılıklarına göre değişmektedir.  Yataklı tedavi kurumları haricinde çalışma saati 40 saat olarak belirlenmiştir. Yataklı tedavi kurumunda acil sağlık hizmet birimi sürekli hizmet vermek zorunda olduğu için burada çalışan personel nöbet usulü şeklinde çalışarak hizmet vermektedir.

*Kademe ve derece ilerleme hakkı vardır. Bu haklar; çalıştığı yıl süresi, öğrenim durumu ile değişmektedir. Kademe, son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamış memurlara verilmektedir.

*Devlet memuru sağlık personelinin yıllık izni; ilk bir yıl mazeret izni olarak 10 gün verilmektedir.
1-10 yıl arası 20 gün, 10 ve 10 yıl sonrası için 30 gün yıllık izin verilmektedir.

Ayrıca sağlık personeli olan kadın memura doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta toplam 16 hafta olmak üzere analık izni verilmektedir. Kişinin, analık izninin bitiminden itibaren ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1.5 saat süt izni hakkı vardır.

Sağlık Personellerinin Hataları

Yapılan araştırmalara göre sağlık elemanlarının yaptıkları hatalar içinde ilk sıra tedavi sırasında yapılabilen ilaç hataları gelmektedir. Genellikle ilaç dozunu yanlış ayarlamak, eksik ilaç tedavisi veya ilacı yanlış hastaya uygulamak gibi hatalar genellikle yapılan hatalardan biridir.

Diğerleri ise; iş yoğunluğunun verdiği yorgunluk nedeniyle oluşan dikkatsizlik, hasta yatışında ya da diğer tıbbi tedavi sırasında  hastanın kimlik kontrolünün unutulması ve bunun sonucunda hastaya yanlış tedavinin uygulanması, hasta veya diğer personel arasındaki iletişimin eksik olması da bir diğer hatalardan biridir. Hasta ile sağlıklı iletişim içinde olmazsa hastanın şikayetini bilemez ve yeni oluşan komplikasyonları da takip edemez. Sağlık personeli, tedavi sırasında eldiven kullanmaya ve el temizliğine dikkat etmelidir. Çünkü hastane ortamı enfeksiyon gelişmesi için uygun bir ortamdır, bu yüzden hem kendi sağlığı hem de hastaların sağlığı için dikkat etmelidir.

Bu Konular İlginizi Çekebilir!