Ana SayfaSağlıkKişisel GelişimKişisel Gelişim Ve Ders Müfredatları

Kişisel Gelişim Ve Ders Müfredatları

Kişisel gelişim kavramının en temel amacı, kişinin kendisini keşfetmesi ve olduğu haliyle, en doğru ve özgün biçimde ifade etmesidir.

Elif Saim
Elif Saim
Blog Yazarı

Yazar İçerikleri

Kişisel Gelişimin Amacı

Kişisel gelişim kavramının en temel amacı, kişinin kendisini keşfetmesi ve olduğu haliyle, en doğru ve özgün biçimde ifade etmesidir. Bu ifade ediş aracılığıyla, kişi kendisini olduğu gibi kabul edebilmekte ve kendisine, yeteneklerine güven duyabilmektedir.

Kişiliğin, oluşum ve gelişim yolundaki ilk adımları çocukluk dönemlerinde atılmaktadır. Özellikle erken çocukluk dönemlerinde, ebeveynleri tarafından desteklenmemiş bireylerde, ileri yaşlarında görülen en baskın kişilik bozukluğu özgüven eksikliğidir.

Ebeveynlerin bu noktadaki eksikliğinin telafisi, okul hayatı boyunca bazı eğitmenler tarafından giderilmeye çalışılsa da, ilk dönemlerde çocukların bilinçaltında oluşmuş çekirdek inançları değiştirmek çok zor olmaktadır. Bu noktada, çekirdek inançların çocukların bilinçaltında oluşmaya başladığı erken çocukluk dönemlerinde, doğru inançların ve bakış açılarının şekillendirilmesi gerekmektedir.

Kişisel Gelişim Kursları

Kişisel gelişim başlığı altında çok sayıda teknik, yöntem ve konu başlığı bulunmaktadır. Bu kişisel gelişim konularının hemen hemen hepsinin kursu, eğitimi bulunmaktadır. Ancak, kişisel tercihlerle ve hobi yaklaşımı ile kişilerin bu tip kurslara, eğitimlere katılması genellikle ileri yaşlarda gerçekleşmektedir.

Birey, ilerleyen yaşlarında kendisi ile ilgili memnuniyetsizlik duyduğu özelliklerini, zaaflarını, takıntılarını değiştirmek, dönüştürmek, özetle kendisini bulabilmek ve ifade edebilmek amacı ile bu kurslara yönelmektedir.

Genellikle 30’lu yaşlardan sonra bireyler, o güne dek kendisi olarak kanıksadığı olumlu ve olumsuz tüm özelliklerini gözden geçirmeye başlamaktadır. Bu irdeleme ile birlikte gelişen farkındalık sonucunda, kişi kendisini sekteye uğratan özelliklerini, sabotajlarını değiştirme ihtiyacı duymaktadır.

Kişisel gelişim konulara yönelme ise bu noktada başlamaktadır. Ancak, ilerleyen yaşlarda değişim ve dönüşüm çok daha fazla çaba gerektirdiğinden kişi, henüz gelişim yolculuğunun başında vazgeçmektedir.

Kişisel Gelişimin Ders Müfredatlarında Yer Alması

Ülkemizde, kişisel gelişim derslerinin özellikle çocuklarda özgüven yaratmak amaçlı, müfredata alınması ile ilgili bazı kampanyalar gerçekleştirilmiştir. Ancak, bugüne kadar sadece bazı özel okullar kişisel gelişim derslerini müfredatlarına dahil etmiştir. Bu ders ile eğitmenlerin amacı; öğrencilerin kendilerini keşfetmeleri, motivasyonlarının belirli bir hedef doğrultusunda arttırılması, yapıcı ve olumlu bakış açısının geliştirilmesi, özgüvenlerinin arttırılması, fark yaratabilecek yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi, sosyal ilişkilerdeki iletişim becerilerinin geliştirilmesidir.

Diğer yandan, müfredat içinde yer alan herhangi bir ders, eğitmenleri tarafından kişisel gelişim çerçevesinde verilebilmektedir. Herhangi bir dersi, felsefi açıdan ele alan ve öğrencilerine bu bağlamda aktaran bir eğitmen hali hazırda öğrencilerinin kişisel olarak gelişmelerine de katkıda bulunmuş olmaktadır. Çocukluk döneminde kazanılan tüm bu özellikler sayesinde, bu çocuklar ileri yaşlarında sağlıklı bireyler olmakta ve sağlıklı bir toplum oluşumuna katkıda bulunmaktadırlar.

Bu Konular İlginizi Çekebilir!