Ana SayfaSağlıkÇocuk SağlığıÇocuklukta Kekemeliğe Neler Sebep Olur?

Çocuklukta Kekemeliğe Neler Sebep Olur?

Çocuğun akıcı konuşma yaptığı zamandan itibaren başlayan kekemelik uzmanlar tarafından konuşma bozukluğu olarak tanımlanır. Uzman açıklamalarına göre çocuklukta kekemeliğe neler sebep olur?

Mustafa Saim
Mustafa Saim
Blog Yazarı

Yazar İçerikleri

Araştırmalarında görülmüştür ki pek çok neden kekemeliğe yol açabilmektedir.

Kekemelik Belirtileri

2-6 yaş arası konuşma becerisi edinen çocuklar bu süreçten sonra akıcı ve uzun cümleler kurarak kendilerini ifade edebilir. Dil ve konuşmada yaşanılan kekemelik belirtileri bu süreçte fark edilir. Bu belirtiler

  • Söze başlarken zorlanma
  • Kelime, hece ve harfleri uzatarak söyleme
  • Kelimeleri tekrar etme
  • Kelime ya da cümleleri söylerken yüzde beliren istemsiz mimikler olarak sıralanabilir.

Kronikleşme Süreci

Bebeğin gelişim sürecinde yer alan konuşma özelliği 2 ile 6 yaş arasında olup kız yada erkek cinsiyetine ve bebeğin fıtratına göre konuşma becerisi farklılık gösterebilmektedir. Belirtilen yaş aralığında konuşulan kelimelerde tekrarlanma, harfleri uzatma veya ses çıkarma arasında soluk alma durumları kekemelik başlangıcı olsa da büyüdükçe konuşmanın akıcılığı genellikle normale döner. Ancak yetişkinlikte de süreç devam etmekte ise kekemelik kronik bir hal almış oluyor.

Kekemelik çeşitli tedavi yöntemleri ile günümüzde tedavi edilebilmektedir.

Kekemeliğin Çocukluk Yaştaki Nedenleri

Benlik ve insanlarla iletişimi olumsuz yönde etkileyen kekemelik çocukluk dönemine bağlı ise tedavisi mümkün olmakta ve kekemeliğin bu yaştaki nedenlerini;

  • Kalıtsal genler
  • Normal gelişim sürecine bağlı etkenler
  • Psikolojik travmalar şeklinde sıralanabilir.

Kekemelik Sınıflandırılması

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda özellikle erkek çocuklarda daha sık rastlanılan kekemelik 3 sınıfta değerlendirilmiştir. Bu sınıflar; gelişime bağlı kekemelik, nörolojik ve psikolojik kekemeliktir. Kişiye hangi tür kekemelik tanısı konulacağı çocuk psikiatrisi tarafından konulur ve tedavi sürecine geçilir.

Kekemelik Tedavisi

Baskın aile ortamı, cezalandırma gibi aile yapılarında çocuklukta görülen ve her hangi bir hastalığın yol açmadığı kekemelik durumlarında tedavi süreci vardır. Çocuk psikiatrisinin belirleyeceği tedavi yöntemi sonrası kekemelik tamamen veya kısmen ortadan kaldırılır. Bu süreç konuşma terapisi ile konuşmada akıcılık sağlanması, bilişşel davranış metodu ile kekemeliğe yol açan düşünceyi yönlendirme sağlanması ve elektronik cihaz desteği ve en önemlisi ailenin çocukla sık sohbet etkileşimi kekemeliğin tedavisinde önemli olur.

İlgili İçerikler