Ana SayfaSağlıkÇocuk SağlığıÇocuklukta Kekemeliğe Neler Sebep Olur?

Çocuklukta Kekemeliğe Neler Sebep Olur?

Çocuklukta Kekemeliğe Neler Sebep Olur? Çocukluk dönemi kekemeliği, dil ve iletişim becerilerinin önemli bir kısmını oluşturan, sıkça karşılaşılan bir sorundur. Bu makalede, çocukluk dönemi kekemeliğinin nedenlerini ve etkilerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Mustafa Saim
Mustafa Saim
Blog Yazarı

Yazar İçerikleri

Çocuklukta Kekemeliğe Neler Sebep Olur? Çocukluk dönemi kekemeliği, dil ve iletişim becerilerinin önemli bir kısmını oluşturan, sıkça karşılaşılan bir sorundur. Bu makalede, çocukluk dönemi kekemeliğinin nedenlerini ve etkilerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Kekemelik, konuşma sırasında seslerin, hecelerin veya kelimelerin tekrarlanması, uzatılması veya duraklatılmasıyla karakterize olan bir konuşma bozukluğudur. Çocukluk döneminde ortaya çıkan kekemelik, genellikle dil gelişiminin hızlı olduğu bu evrede yaşanan iletişim problemlerine bağlıdır.

Çocuklukta Kekemeliğe Neler Sebep Olur?

Genetik Faktörler

Kekemelik, genetik bir yatkınlık taşıyan ailelerde daha sık görülür. Eğer anne, baba veya kardeşlerde kekemelik varsa, çocuğun da kekemelik yaşama ihtimali artar.

Nörolojik Faktörler

Kekemeliğin nedenleri arasında beyin fonksiyonları ve yapıları ile ilgili nörolojik faktörler de bulunmaktadır. Beynin dil ve konuşma merkezlerindeki anormallikler, kekemelikle ilişkilendirilir.

Dil Gelişimi

Çocukların dil gelişimi sürecinde yaşanan zorluklar, kekemeliğe sebep olabilir. Dil gelişimindeki gecikmeler ve karmaşıklıklar, çocuğun konuşma becerilerini etkileyerek kekemelik yaşamasına yol açabilir.

Psikolojik Faktörler

Çocuğun yaşadığı stres, kaygı ve özgüvensizlik gibi psikolojik faktörler de kekemeliğe neden olabilir. Çocuğun yaşadığı travmatik olaylar ve duygusal sorunlar, konuşma becerilerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Aile Faktörleri

Aile içinde yaşanan iletişim sorunları, çocuğun konuşma becerilerini etkileyerek kekemeliğe sebep olabilir. Aşırı koruyucu ve baskıcı bir aile ortamı, çocuğun özgüvenini zedeleyerek kekemeliğe zemin hazırlayabilir.

Çocukluk Dönemi Kekemeliğinin Etkileri ve Destek

Sosyal ve Duygusal Etkiler

Kekemelik, çocukların sosyal ve duygusal yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Kendilerini ifade etmekte zorlanan çocuklar, sosyal ortamlarda geri çekilebilir ve arkadaş edinmede güçlük yaşayabilirler. Bu durum, özgüven eksikliği ve depresyon gibi duygusal sorunlara yol açabilir.

Akademik Başarı

Kekemelik, çocuğun akademik başarısını da etkileyebilir. Okuma ve yazma becerilerinin gelişiminde aksamalar yaşayan çocuklar, öğrenme sürecinde zorluklarla karşılaşabilir.

Destek ve Tedavi

Çocukluk dönemi kekemeliğinde erken teşhis ve müdahale önemlidir. Ailelerin çocuklarının konuşma becerilerini yakından takip etmesi ve konuşma terapistine başvurması gerekmektedir. Konuşma terapisi, kekemelik sorununu azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik etkili bir yöntemdir. Ayrıca, ailelerin çocuklarına duyarlı ve destekleyici bir iletişim ortamı sağlaması, kekemeliğin üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır.

Çocukluk dönemi kekemeliği, dil gelişimi, genetik, nörolojik, psikolojik ve aile faktörleri gibi birçok sebeple ortaya çıkabilir. Kekemeliğin olumsuz etkilerini azaltmak ve çocuğun dil ve iletişim becerilerini desteklemek için, ailelerin erken dönemde tedavi ve destek sağlaması büyük önem taşır.

Kekemelik Belirtileri

Kekemelik, konuşma sırasında akıcılık sorunları yaşayan bireylerde görülen bir konuşma bozukluğudur. İşte kekemelik belirtileri:

Tekrarlamalar

Kekemelik belirtileri arasında en yaygını, seslerin, hecelerin veya kelimelerin tekrarlanmasıdır. Örneğin, “m-m-masa” veya “ka-ka-kalem” şeklinde.

Uzatmalar

Kekemelik yaşayan bireyler, bazı sesleri veya heceleri anormal bir şekilde uzatabilir. Örneğin, “saaaaaat” veya “koşuuuuuuu”.

Duraklamalar

Konuşma sırasında beklenmedik ve anormal duraklamalar kekemelik belirtisi olabilir. Birey, bir kelimeyi veya cümleyi tamamlamakta zorlanabilir.

Bloklar

Kekemelik yaşayan kişiler, konuşma sırasında ses çıkaramayacakları kadar güçlü bir blokaj yaşayabilirler. Bu, konuşmanın tamamen durmasıyla sonuçlanabilir.

İçin için tekrarlamalar

Birey, kekemelikten dolayı bir kelimeyi veya cümleyi zihninde tekrar tekrar düşünebilir. Bu durum, kişinin konuşmasının akıcılığını etkileyebilir.

Fiziksel belirtiler

Kekemelik yaşayan bireyler, konuşma sırasında yüz, boyun veya üst vücutta kas gerilimi, titreme, ya da istemsiz hareketler yaşayabilirler.

Kaçınma ve değiştirme

Kekemelik yaşayan kişiler, zorlandıkları kelimeleri veya cümleleri kaçınmak için başka kelimelerle değiştirebilir veya konuşma sırasında dolaylı ifadeler kullanabilirler.

Kekemelik belirtileri, bireyler arasında farklılık gösterebilir ve stres, heyecan, yorgunluk gibi faktörlere bağlı olarak şiddeti değişebilir. Kekemeliğin erken teşhisi ve uygun tedavi yöntemleri, belirtilerin azalmasına veya ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Kekemelik Kronikleşme Süreci

Kekemelik, özellikle erken çocukluk döneminde başlayan ve zamanla süregelen bir konuşma bozukluğudur. Kronikleşme süreci, kekemeliğin geçici bir durum olmaktan çıkarak uzun vadeli ve sürekli hale gelmesini ifade eder. Bu süreç, bir dizi faktöre bağlıdır ve her bireyde farklı şekillerde gelişebilir.

 • Erken Başlangıç: Kekemeliğin erken yaşlarda, özellikle 2-4 yaş aralığında başlaması, kronikleşme ihtimalini artırır. Bu dönemde çocuklar hızlı bir dil gelişimi sürecindedir ve konuşma becerileri henüz tam olarak oturmamıştır.
 • Aile Öyküsü: Genetik faktörler, kekemeliğin kronikleşme sürecinde önemli bir rol oynar. Kekemelik öyküsü olan ailelerde, çocukların kekemeliğinin kronikleşme ihtimali daha yüksektir.
 • Cinsiyet: Kekemelik, erkek çocuklarda kız çocuklarından daha sık görülür ve erkeklerde kronikleşme riski daha yüksektir.
 • Dil ve Konuşma Becerileri: Dil ve konuşma becerilerinde yaşanan gecikmeler veya zorluklar, kekemeliğin kronikleşme ihtimalini artırabilir.
 • Tedaviye Geç Başlama: Kekemelik belirtileri görüldüğünde erken dönemde müdahale ve tedaviye başlanması, kronikleşme riskini azaltır. Geç başlanan tedaviler, kekemeliğin süreklilik kazanma ihtimalini artırabilir.
 • Psikososyal Faktörler: Kekemeliğin kronikleşmesinde psikososyal faktörler de etkilidir. Stres, anksiyete ve özgüven eksikliği gibi duygusal sorunlar, kekemeliğin süreklilik kazanmasına yol açabilir. Ayrıca, olumsuz sosyal deneyimler ve desteksiz bir aile ortamı da kekemeliğin kronikleşmesine katkıda bulunabilir.

Kekemeliğin kronikleşme sürecini önlemek için, erken teşhis ve müdahale büyük önem taşır. Konuşma terapisi ve aile desteği, kekemelik belirtilerinin azalmasına ve bireyin konuşma becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

Kekemeliğin Çocukluk Yaştaki Nedenleri

Çocukluk döneminde kekemeliğin ortaya çıkmasının nedenleri, bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. İşte çocukluk yaşındaki kekemeliğin nedenleri:

 • Genetik Faktörler: Kekemeliğin nedenlerinden biri genetik yatkınlıktır. Eğer ailede kekemelik öyküsü varsa, çocuğun da kekemelik yaşaması daha muhtemeldir.
 • Nörolojik Faktörler: Beynin dil ve konuşma ile ilgili bölümlerindeki yapısal ve işlevsel farklılıklar, çocuklarda kekemelikle ilişkilendirilmiştir. Bu farklılıklar, çocukların konuşma akıcılığını etkileyebilir.
 • Dil Gelişimi: Çocukların hızlı bir dil gelişimi süreci yaşadığı bu dönemde, dil gelişiminde yaşanan zorluklar veya gecikmeler kekemeliğe yol açabilir. Bu zorluklar, çocuğun konuşma becerilerini etkileyerek kekemeliğe neden olabilir.
 • Psikolojik Faktörler: Çocukların yaşadığı stres, kaygı ve özgüven eksikliği gibi psikolojik faktörler de kekemeliğe neden olabilir. Travmatik olaylar ve duygusal problemler yaşayan çocuklar, konuşma becerilerini etkileyebilir.
 • Aile Faktörleri: Aile içinde yaşanan iletişim problemleri ve aşırı koruyucu veya baskıcı tutumlar, çocuğun konuşma becerilerini etkileyerek kekemeliğe yol açabilir.
 • İmitasyon: Bazı durumlarda, çocuklar kekemeliği başka bir aile üyesi veya arkadaşından taklit yoluyla öğrenebilir. Bu durum, genellikle geçici bir süreliğine kekemeliğe neden olabilir.
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları: Bazı çocuklar, diğer dil ve konuşma bozukluklarıyla birlikte kekemelik yaşayabilir. Bu durum, kekemeliğin ortaya çıkışını etkileyen faktörler arasında yer alabilir.

Çocukluk dönemi kekemeliğinin nedenleri karmaşıktır ve birbiriyle ilişkili olabilir. Erken teşhis ve uygun müdahaleler, kekemeliğin etkilerini azaltabilir ve çocuğun dil ve iletişim becerilerinin gelişimini destekleyebilir.

Kekemelik Sınıflandırılması

Kekemelik, konuşma akıcılığının kesintiye uğradığı ve çeşitli belirtilerle kendini gösteren bir konuşma bozukluğudur. Kekemeliğin sınıflandırılması, belirtilerine, şiddetine ve ortaya çıkış nedenlerine göre farklılık gösterebilir. İşte kekemeliğin temel sınıflandırması:

 • Gelişimsel Kekemelik: Gelişimsel kekemelik, çocukluk döneminde başlayan ve en yaygın kekemelik türüdür. Genellikle 2-6 yaş arasında ortaya çıkar ve çocuğun dil ve konuşma becerileri geliştikçe belirginleşir. Gelişimsel kekemelik, genetik yatkınlık, dil gelişimi ve çevresel faktörlerle ilişkilendirilmiştir.
 • Nörojenik Kekemelik: Nörojenik kekemelik, beyindeki dil ve konuşma süreçlerini kontrol eden nöronlar arasındaki iletişim sorunlarından kaynaklanır. Bu tür kekemelik, travma, beyin hasarı, inme, tümör veya nörolojik hastalıklar gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.
 • Psikojenik Kekemelik: Psikojenik kekemelik, psikolojik faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan bir kekemelik türüdür. Stres, travma, anksiyete ve özgüven eksikliği gibi duygusal sorunlar, konuşma süreçlerini etkileyerek kekemeliğe yol açabilir. Psikojenik kekemelik, çocukluk döneminden ziyade yetişkinlik döneminde daha sık görülür.
 • İdiyopatik Kekemelik: İdiyopatik kekemelik, belirgin bir nedeni olmayan kekemelik türüdür. Genetik, nörolojik ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıkan bu kekemelik türü, her yaşta görülebilir.

Kekemelik sınıflandırması, belirtilerin şiddeti ve süresine göre de değişebilir. Hafif, orta ve şiddetli kekemelik olarak derecelendirilebilir. Hafif kekemelikte belirtiler daha az sık görülürken, şiddetli kekemelikte belirtiler daha yoğun ve sürekli hale gelir. Kekemeliğin teşhisi ve tedavisi için konuşma terapistleri, belirtilerin şiddetini, süresini ve nedenlerini değerlendirerek uygun tedavi yöntemlerini belirler.

Kekemelik Tedavisi

Kekemelik tedavisi, bireyin yaşına, kekemeliğin şiddetine ve türüne göre değişiklik gösterebilir. Tedavinin temel amacı, konuşma akıcılığını artırmak ve bireyin iletişim becerilerini geliştirmektir. İşte kekemelik tedavisinde kullanılan bazı yöntemler:

 1. Konuşma Terapisi: Konuşma terapisi, kekemeliğin tedavisinde en yaygın kullanılan yöntemdir. Konuşma terapistleri, bireyin konuşma akıcılığını geliştirmeye yönelik teknikler öğretir. Bu teknikler arasında yavaş konuşma, nefes kontrolü, ritmik konuşma ve sesli uzatmaların azaltılması yer alabilir.
 2. Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT): CBT, bireyin kekemeliğe ilişkin düşüncelerini ve duygularını anlamaya ve değiştirmeye yönelik bir terapi türüdür. CBT, kekemeliği tetikleyen anksiyete, stres ve özgüven eksikliği gibi psikolojik faktörlerin üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.
 3. Grup Terapisi: Grup terapisi, kekemelik yaşayan bireylerin benzer sorunlarla mücadele eden diğer kişilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığı ve birbirlerine destek olduğu bir terapi şeklidir. Grup terapisi, bireyin sosyal becerilerini geliştirmeye ve iletişim kaygısını azaltmaya yardımcı olabilir.
 4. Aile Terapisi: Aile terapisi, çocukların kekemelik tedavisinde önemli bir rol oynar. Aile üyeleri, çocuğa doğru iletişim becerilerini öğretmeye ve kekemelikle başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Aile terapisi, aile üyelerinin çocuğun konuşma becerilerini desteklemek için nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmelerine yardımcı olur.
 5. Elektronik Cihazlar: Bazı elektronik cihazlar, kekemeliğin tedavisinde kullanılabilir. Bu cihazlar, bireyin kendi sesini farklı bir frekansta veya gecikmeli olarak duymasını sağlayarak konuşma akıcılığını artırmaya yardımcı olabilir.

Kekemelik tedavisi, her birey için farklı sürelerde sonuç verebilir. Bazı durumlarda, kekemelik belirtileri tamamen ortadan kalkabilirken, diğer durumlarda belirtiler azalsa bile kısmen devam edebilir. Tedavi sürecinde sabırlı olmak ve sürekli pratik yapmak önemlidir.

İşte kekemelik tedavisine devam ederken dikkate alınması gereken bazı noktalar:

 • Süreklilik: Kekemelik tedavisi, sürekli ve düzenli bir şekilde sürdürülmelidir. Terapi seanslarını düzenli olarak takip etmek ve terapistin önerdiği egzersizleri evde uygulamak önemlidir.
 • Sabır: Kekemelik tedavisi, hızlı sonuçlar almak zor olabilecek bir süreçtir. Bireyin ve ailenin sabırlı olması ve sürecin zaman alabileceğini kabul etmesi önemlidir.
 • Sosyal Destek: Kekemelikle başa çıkmak için sosyal destek büyük önem taşır. Aile, arkadaşlar ve öğretmenler, bireyin konuşma becerilerini geliştirmesine ve kekemeliğin etkilerini yönetmesine yardımcı olabilir.
 • Kendine Güven: Kekemelik tedavisi sürecinde, bireyin kendine güvenini artırmak ve konuşma becerilerine inanmak önemlidir. Başarıları kutlamak ve olumlu geri bildirimler almak, bireyin kekemeliği yönetmesine yardımcı olabilir.
 • Stres Yönetimi: Stres ve anksiyete, kekemeliğin şiddetini artırabilir. Bu nedenle, kekemelik tedavisi sürecinde stres yönetimi tekniklerini öğrenmek ve uygulamak önemlidir. Meditasyon, derin nefes alma ve gevşeme teknikleri gibi yöntemler, bireyin stres ve anksiyetesini azaltmaya yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, kekemelik tedavisi, bireyin yaşam kalitesini ve iletişim becerilerini önemli ölçüde artırabilir. Tedavi sürecinde sabırlı olmak, sürekli pratik yapmak ve sosyal desteği sağlamak, kekemeliğin etkilerini yönetmeye ve konuşma akıcılığını geliştirmeye yardımcı olacaktır.

Bu Konular İlginizi Çekebilir!