Ana SayfaSağlıkSağlık İçin Kullanılan Ücretler

Sağlık İçin Kullanılan Ücretler

Aile hekimlikleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler gibi kurumlarda muayene olduğunuzda SGK tarafından  karşılanan tutarlar haricinde bu tedaviler için sizden de ayrıca ücret alınır.

Elif Saim
Elif Saim
Blog Yazarı

Yazar İçerikleri

Genel tanımıyla bireyin vücudunda  hastalık sakatlık ya da hastalık yapıcı bir hususun bulunmaması durumuna sağlık denmektedir. Diğer bir açıdan sağlık, bedensel, ruhsal ve sosyal iyiliğinde tam bir iyilik halidir.

Dünya sağlık örgütü tarafına sağlık   üç  ana etmen olarak bahsedilmektedir. Bunlar ise ruhsal sağlık, sosyal sağlık ve bedensel sağlıktır. Dünya sağlık örgütüne göre sağlık, ruhsal bedensel ve sosyal olarak tam bir iyilik olarak tanımlanmaktadır. Sağlık sosyal bir olaydır. Bu nedenle, sağlık konularında ve sağlık bünye  için yapılması gereken hususlardan söz ederken, sağlığı etkileyen biyolojik ve fiziksel nedenlerin yanında sosyal yaşanan sorunları da  göz önünde bulundurmamız gerekir.

Sağlık İçin Kullanılan Ücretler

Hastalık ve sağlık terimleri  bulunulan  topluma ve kültüre göre değişkenlik göstermesine rağmen insan her yerde ve her koşulda insandır. Bu nedenden dolayı sağlık için evrensel bir tanım olmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şu şekilde tanımlamaktadır. Sağlık, sadece hasta veya sakat olmakla, bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden de tam bir iyi halidir. Bu tanım tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edilmektedir.

Sağlık İçin Kullanılan Ücret Nedir?

Aile hekimlikleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler gibi kurumlarda muayene olduğunuzda SGK tarafından  karşılanan tutarlar haricinde bu tedaviler için sizden de ayrıca ücret alınır. Alınan ilaç ücretlerinin  bir kısmını siz bir kısmı da SGK tarafından karşılanır. Sizin tarafınızdan ödenen bu ücret ilaç katılım payı veya  muayene katılım payı olarak adlandırılır.

Bunun dışında sağlık harcamaları arasında bulunan sağlık kullan at ürünleri için de hasta para ödemektedir. Özel hastanelerdeki muayene ücretleri hastanenin sınıfı, doktorun uzmanlığı ve sigorta kapsamına göre de değişiklik göstermektedir. Hiçbir sağlık sigortası bulunmayan bireyler de devlet hastanelerinde muayene olabilmek için muayene ücreti öderler. Sigortasız hastalar muayene ücreti olarak 30 tl öderler.

Hastaların Ödediği Muayene Ücreti Ne Kadardır?

Hasta devlet hastanelerinde muayene edilmiş  ise 6 TL,

Üniversite hastaneleri, dal hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri gibi kapsamlı araştırma  hastanelerinde muayene edilmiş ise 7 TL, üniversitelere bağlı sağlık birimlerinde muayene edilmiş  ise 8 TL,

Özel sağlık birimlerinde muayene edilmiş ise 15 TL, muayene katılım bedeli uygulanmaktadır. Ayrıca hasta acil olmadığı halde acil serviste muayene olmuş ise muayene katılım bedeli uygulanmaktadır. Turistler içinde ayrı bir muayene ücreti alınmaktadır.

Bu Konular İlginizi Çekebilir!